Trosspiirde projekteerimisel ja ehitamisel juhindutakse järgmistest normdokumentidest ja standarditest:

- Maanteede projekteerimisnormid

- EVS-EN 1317 "Teepiirdesüsteemid"

- EVS 843 "Linnatänavad"

Küsi pakkumist või lisainfot:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 6776 555, Haigru tn 2, 79514 Rapla