Töö- ja pereelu ühildamine

TegeLASTE tuba 2

Tallinnas, Tartus ja Raplas on avatud kokku kolm lastetuba, mis mõeldud TREV-2 Grupi töötajate kooliealistele lastele. TegeLASTE toas on olemas arvutid õppetööde tegemiseks, video- ja lauamängud mõnusaks ajaveetmiseks ning raamatud ja joonistamisvahendid veelgi mõnusamaks äraolemiseks.

TegeLASTE tuba annab lastevanematele parema võimaluse töö- ja pereelu ühildamiseks.

Projekti toetab Norra toetuste 2009-2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programm.

logo                     NorwayGrants JPG