Käesolevaga anname ülevaate teeliikluses kasutatavatest liiklusmärkidest ja nende kasutamise korrast.

Eesti Standard EVS 613 määrab kaheksa liiklusmärkide rühma:
- hoiatusmärgid
- eesõigusmärgid
- keelu- ja mõjualamärgid
- kohustusmärgid
- osutusmärgid
- juhatusmärgid
- teeninduskohamärgid
- lisateatetahvlid

Märgi tähise esimene number näitab märgirühma, teine alarühma, kolmas koos järgneva tähega või ilma - alarühmasisest järjekorda, mis tähistab ühte kindlat märki. Märkide tausta värvi näitavad lisatud tähed: s - sinine, v - valge ja k - kollane. Kui alarühma kõik märgid on ühe ja sama nimega või mainitakse nende ühist tunnust, jäetakse ka üksikust märgist rääkides kolmas number ära.

Märgid jagunevad suuruse järgi nelja gruppi:
- 0 grupp - väga väikesed,
- I grupp - väikesed,
- II grupp - keskmised,
- III grupp - suured.

Kasutatavate märkide suurused valitakse vastavalt tabeli nõuetele. Väiksema suurusega märke võib asendada suurema suurusega märkidega. ühe tee või kinnistu piires on soovitus kasutada sama tüüpsuurusega märke.

Märgi

tüüpsuurus

Väljaspool asulat Asulas
0 Ühe- ja kaherajalised teed lubatud kiirusega vl või projektkiirusega vp või kiirusega v85 kuni 30 km/h Ühe- ja kaherajalised teed lubatud kiirusega vl või projektkiirusega vp või kiirusega v85 kuni 30 km/h
I Ühe- ja kaherajalised teed projekt kiirusega 30 < vp kuni 60 km/h Teed lubatud kiirusega 30 < vl kuni 50 km/h
II Kahe ja enama sõidurajaga teed projektkiirusega vp üle 60 km/h Suurendatud kiirusega teed
III Kiirteed  -
 • Lubatud kiirus vl on antud teele kehtestatud kiirus.
 • Projektkiirus vp on üksiku sõiduki suurim ohutu kiirus, mis on antud tee põhiparameetrite arvutuste aluseks.
 • Kiirus v85 on kiirus, mida antud teel ei ületa 85 % sõidukitest.

Liiklusmärkide ja suunaviitade valmistamiseks kasutatakse üldjuhul I klassi valgustpeegeldavat kilet. II klassi valgustpeegeldavat kilet tuleb kasutada:

 • hoiatusmärkidel 111, 112, 121, 122, 131, 132, 137, 138, 171...176
 • eesõigusmärgil 212
 • osutusmärkidel 543, 544
 • sõidutee kohale paigaldatavatel märkidel.

II klassi valgustpeegeldavat kilet on soovitatav kasutada ka sellistel märkidel, mille märgatavus sõidukijuhtide poolt on nähtavuse ja kohalike olude tõttu raskendatud.
Tekstiga märkide (suunaviidad) kujundamisel võetakse aluseks suurtähe kõrgus, mis sõltub märgi paigaldusasukohast.

Väljaspool asulat kasutatava märgi suurtähe kõrgus valitakse järgmiselt:

 • kiirteel ja I klassi teel 300 mm;
 • põhimaanteel 200 või 300 mm;
 • tugimaanteel 150 või 200 mm;
 • kõrvalmaanteel 100, 125 või 150 mm;
 • kohalikul maanteel ja erateel 75 või 100 mm.

Asulas kasutatava märgi suurtähe kõrgus valitakse järgmiselt:

 • suurendatud kiirusega tänaval 150 või 200 mm;
 • teistel tänavatel olenevalt nende tähtsusest ja tegelikust kiirusest 75, 100, 125 või 150 mm.

I klassi maanteele, põhi- ja tugimaanteele pandud märkide 635, 636 ja 643 suurtühe kärgus on 150 mm. Nende panekul teistele teedele valitakse suurtähe kõrgus vastavalt eelpool toodud loetelule.

Märgi 644 (Tee nimi) suurtähe kõrgus on 75 mm või 100 mm.

Küsi pakkumist või lisainfot:

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., tel. 677 6555, Haigru tn 2, 79514 Rapla