AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Pärnu mnt 463, Tallinn 10916) („Aktsiaselts“) juhatus teatab, et aktsionäri, kelle aktsiatega on esindatud üle 1/10 Aktsiaseltsi aktsiakapitalist („Aktsionär“), nõudel kokku kutsutud aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 23. märtsil 2017. a algusega kell 14.00 Aktsiaseltsi asukohas aadressil Pärnu mnt 463, Tallinn.
 
PÄEVAKORD
 
Aktsionäri poolt esitatud erakorralise üldkoosoleku päevakord on alljärgnev:
1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine
2. Tagasikutsutud nõukogu liikmete osas nõuete esitamisest loobumine
 
ETTEPANEKUD
 
Aktsionäri poolt on esitatud erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunktide osas järgmised eelnõud:
1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine
Kutsuda Aktsiaseltsi nõukogust tagasi Kestutis Sasnauskas, Emil Oskar Georg Holmström ja Erkki Raasuke ning valida Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks Peeter Saks (isikukood 37007230226).
 
2. Tagasikutsutud nõukogu liikmete osas nõuete esitamisest loobumine
Loobuda võimalikest nõuetest Kestutis Sasnauskas, Emil Oskar Georg Holmström ja Erkki Raasuke vastu seonduvalt nende tegevusega Aktsiaseltsi nõukogu liikmetena.
 
KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED
 
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 16. märtsil 2016. a kell 23.59. Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise päeval kell 13.30 Aktsiaseltsi asukohas (Pärnu mnt 463, Tallinn).
 
Koosolekul osalemiseks palume juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse liikmel on registreerimisdokumendi ärakiri (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik), volitatud esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud kirjalik originaalvolikiri koos äriregistri registrikaardi ärakirjaga (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik). Kõik välisriigi asutuse poolt väljastatud dokumendid peavad olema kas legaliseeritud või apostille’ga kinnitatud. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendav dokument ning esindajal lisaks ka kirjalik originaalvolikiri.
 
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad Aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Kõnealust õigust ei saa kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist.
 
Kõigi Aktsiaseltsi erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sh otsuste eelnõudega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas juristi kabinetis (Pärnu mnt 463, Tallinn) alates käesoleva teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani (tööpäeviti ajavahemikus 9.00-16.00). Üldkoosoleku toimumise päeval saab dokumentidega tutvuda alates kell 13.00 kuni üldkoosoleku lõpuni.
 
AS TREV-2 Grupp juhatus

Seotud artiklid Pressinurk

AS TREV-2 Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata

25. Mai 2022

AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Tallinn 10916) („Aktsiaselts“)... Loe edasi

AS TREV-2 Grupp aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata

28. Oktoober 2021

AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Tallinn 10916) („Aktsiaselts“)... Loe edasi

See veebileht kasutab küpsiseid. Mõned neist aitavad kaasa veebisaidi funktsionaalsusele ning mõned koguvad informatsiooni lehekülje kasutamise kohta, aidates meil oma veebisaiti täiendada ning kasutajasõbralikumaks muuta. Tutvu meie privaatsuspoliitikaga.