AS TREV-2 Grupp laborid on alates 01.02.2017 akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) poolt. Labori tegevus vastab standardis EVS-EN ISO/IEC 17025 "Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded" sätestatud nõuetele.

Akrediteeringu alla kuuluvad laborid asuvad Tallinnas ja Abissaares. Täpsem info siin.

Lisainfo: Silver Siht, +372 514 7557, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

AS TREV-2 Grupp ühendas tütarfirmad AS Teede REV-2 ja OÜ Taskar emaettevõttega viies nii lõpule mitme aasta pikkuse ehitusettevõtte juriidilise struktuuri konsolideerimise.

“TREV-2 Grupp alustas äritegevuse konsolideerimise ning juriidilise struktuuri korrastamise ja lihtsustamisega 2013. aastal,” lausus TREV-2 Grupi juhatuse esimees Rein Rätsep. “Teisipäeval viisime selle mitme aasta pikkuse protsessi koos vastava äriregistri kandega lõpuni ning nüüdsest jätkame ettevõtte tegevust ärinimega AS TREV-2 Grupp.”

Rätsepa sõnul kuulus varasematel aastatel TREV-2 Gruppi üle 10 tütar- ja sidusettevõtja, sh mitmed neist erinevate osaluste suurustega.

“Alustasime kolme aasta eest kontserni struktuuri korrastamist eesmärgiga muuta ettevõtte juhtimine võimalikult efektiivseks ja seeläbi ka paindlikuks ning vastavaks tänasele turuolukorrale,” kirjeldas Rätsep. “Tänaseks oleme jõudnud sinnamaani, et saame ühe ettevõtte raames läheneda kõikidele tegevusaladele valdkonnapõhiselt lihtsa juriidilise struktuuri raames.”

Ühinemiskande järgselt on alates 19. juulist AS Teede REV-2 ja OÜ Taskar õigusjärglaseks AS TREV-2 Grupp, samuti läksid ASile TREV-2 Grupp üle kõik ühendatavate äriühingute varad, sh ka kohustused ja lepingud.

Taristuehitusobjektide ja rajatiste ehitamisele keskendunud ASi TREV-2 Grupp põhitegevusalad on teede, sildade ja raudteede ehitus, teehoole, keskkonnaehitus, ehitusmaterjalide kaevandus, liikluskorraldusvahendite tootmine, liikluskorralduslahenduste pakkumine ning taristuehituse tugiteenused.

ASis TREV-2 Grupp töötab ligikaudu 400 inimest.

Lisainfo: Rein Rätsep, AS TREV-2 Grupp juhatuse esimees, tel. 677 6500, e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Pilt: MaanteeametNovembris korraldas Maanteeamet avalikkuse ja seeläbi kõigi inimeste informeerimiseks meediabriifingud kõigis neljas regioonis, et tutvustada teehoolde tagamaid ja ettevalmistuse astet pressile ja omavalitsuse esindajatele. Teede REV-2 oli au olla sellisel briifingul koostööpartneriks Lõuna regioonis. Jõgevamaa projektijuht Hardi Kuimets (pildil) jagas asjatundlikult kohalviibijatega erialaseid teadmisi ja näitas ka tehnikat. Edaspidi saab tutvuda selleks sündmuseks tema spetsiaalselt valminud ettekandega küsimuste-vastuste kujul. 

Loe edasi

KestutisSasnauskasTaristuehituskontserni AS TREV-2 Grupp aktsionäride üldkoosolek nimetas ettevõtte uueks nõukogu liikmeks ja nõukogu esimeheks investeerimisfirma East Capital partneri Kestutis Sasnauskase.

TREV-2 Grupi viieliikmelise nõukoguga liitunud Kestutis Sasnauskas juhib East Capitalis börsivälise kapitali (private equity) ja kinnisvarainvesteeringute tegevussuundi. TREV-2 Grupi nõukogu valis Kestutis Sasnauskase ühtlasi ka nõukogu esimeheks.

Seoses uue liikme nimetamisega kutsus aktsionäride üldkoosolek nõukogust tagasi Teuvo Salmineni.

TREV-2 Grupi nõukokku kuuluvad Kestutis Sasnauskas (esimees, East Capitali partner), Gert Tiivas (Starmani juhatuse esimees), Martin Kõdar (investeerimisfirma BaltCap juhtivpartner) Kristjan Kalda (BaltCapi investeeringute juht) ning Erkki Raasuke (LHV Groupi juhatuse liige).

AS TREV-2 Grupp on Eesti juhtiv taristuobjektidele ja rajatistele keskendunud ehitusettevõtete kontsern, millesse kuulub kaks tütarettevõtet. Grupi ettevõtetes töötab kokku ligi 400 inimest. TREV-2 Grupi suurimad aktsionärid on investeerimisfondid East Capital Explorer 38 protsendi ja BaltCap Private Equity Fund 36 protsendiga aktsiatest.
_________
Lisainfo:
Rein Rätsep, TREV-2 Grupi juhatuse esimees, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Pärnu mnt 463, Tallinn 10916) („Aktsiaselts") juhatus teatab, et aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 6. novembril 2015. a algusega kell 9.00 aadressil Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 11. korrus (City Plaza maja).

PÄEVAKORD

Aktsiaseltsi nõukogu poolt määratud erakorralise üldkoosoleku päevakord on alljärgnev:

1. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine

NÕUKOGU ETTEPANEKUD

Aktsiaseltsi nõukogu teeb aktsionäridele päevakorrapunkti osas järgmise ettepaneku:

1. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine

Kutsuda nõukogust tagasi Teuvo Salminen ja valida Aktsiaseltsi uueks nõukogu liikmeks Kestutis Sasnauskas.

KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 30. oktoobril 2015. a kell 23.59. Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise päeval kell 8.30 aadressil Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 11. korrus (City Plaza maja).

Koosolekul osalemiseks palume juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse liikmel on registreerimisdokumendi ärakiri (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik), volitatud esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud kirjalik originaalvolikiri koos äriregistri registrikaardi ärakirjaga (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik). Kõik välisriigi asutuse poolt väljastatud dokumendid peavad olema kas legaliseeritud või apostille'ga kinnitatud. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendav dokument ning esindajal lisaks ka kirjalik originaalvolikiri.

Kõigi Aktsiaseltsi erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sh otsuste eelnõudega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas juristi kabinetis (Pärnu mnt 463, Tallinn) alates käesoleva teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani (tööpäeviti ajavahemikus 9.00-16.00). Üldkoosoleku toimumise päeval saab dokumentidega tutvuda alates kell 8.30 kuni üldkoosoleku lõpuni üldkoosoleku toimumise kohas.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõud kirjalikult hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Nimetatud otsuste eelnõudega (kui neid esitatakse) on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas (Pärnu mnt 463, Tallinn).

Pärast üldkoosoleku päevakorrapunktide käsitlemist võivad aktsionärid esitada juhatusele küsimusi Aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhul kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Vastavalt äriseadustiku § 293 lõikele 21, kui erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku audiitori või aktsionäride nõudel, võivad audiitor või aktsionärid, kelle nõudel üldkoosolek kokku kutsutakse, nõuda samaaegselt üldkoosoleku kokkukutsumise taotluse esitamisega küsimuste võtmist erakorralise üldkoosoleku päevakorda.

AS TREV-2 Grupp juhatus

TREV-2 Grupi juhatuse liige Taimo Murer lahkus ametist. Juhatus jätkab kaheliikmelisena – esimehena Rein Rätsep ja juhatuse liikmena Tarvo Kuusk.

Lisainfo:
Gert Tiivas, TREV-2 Grupi nõukogu esimees, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Eile, 06.10.2015 jõustus TREV-2 kontserni keskkonnaehitusega tegelevate tütarettevõtjate Taskar OÜ, Tekton OÜ ja Pigi ja Rull OÜ ühinemine, mille käigus ühendati Tekton OÜ ja Pigi ja Rull OÜ kontserni suurima ja tuntuima keskkonnaehitusega tegeleva tütarühinguga Taskar OÜ-ga. Ühinemise tulemusena on Tekton OÜ ja Pigi ja Rull OÜ lõppenud ja äriregistrist kustutatud ning nende õigusjärglaseks on Taskar OÜ, mis jätkab oma tegevust senise ärinime Taskar OÜ all.

Taskar OÜ, Tekton OÜ ja Pigi ja Rull OÜ ühinemine on osa AS TREV-2 Grupp kontsernisisesest ümberstruktureerimise kavast, mille eesmärgiks on korrastada ja lihtsustada kontserni struktuuri. 2014. a kolmandas kvartalis ühendati eelnimetatud ümberstruktureerimise kava raames TREV-2 kontserni tütarühingud AS Teede REV-2 ja AS Kagu Teed.

Põhja-Tallinna linnaosas avati 1,75 km pikkune Kalaranna tänav, mis kulgeb Kalasadama tänavast Tööstuse tänavani endise „Kultuurikilomeeri" maa-alal.

Lisaks tee-ehituslikele töödele rajati LED–tehnoloogial põhineva tänavavalgustus, veetorustik, reoveekanalisatsioon, sooja- ja gaasitorustik ning rekonstrueeriti sidekanalisatsioon.

Kalaranna tn rekonstrueerimise tööprojekti koostas SWECO Projekt AS, ehitustööd teostas AS Teede REV-2. Ehitustööde finantseerimisel osalesid naaberpiirkondade arendajad Riigi Kinnisvara AS ja BLRT Grupp AS ning Tallinna linn. Tehnovõrkude ehitustööd teostasid võrguvaldajad AS Gaasivõrgud, Elektrilevi OÜ ning Tallinna Küte AS. Tööde teostamise kogumaksumus on 6 mln eurot, millest 2,5 mln eurot finantseeris Riigi Kinnisvara AS.

Kalaranna tn on rajatud kaherajalise ja kahesuunalise 7,5 m laiuse kattega sõiduteega. Tänava maapoolsele küljele on endise kultuurikilomeetri asemel rajatud uus 4 m laiune kergliiklustee. Kergliiklustee servas on taaskasutatud musta-valge triibulised kilomeetripostid, et oleks tagatud olemasoleva sümboolika järjepidevus.

Merepoolsel küljel on kahe meetri laiune kõnnitee. Kergliiklustee asukoha valikul arvestati rajatavate ja olemasolevate mahasõitudega ning perspektiivse rannapromenaadi rajamisega.

Ehitustööde käigus rekonstrueeriti muinsuskaitse objektina registreeritud olemasolev endine raudteeviadukt, mille alune ühendustee tagab juurdepääsu Tööstuse tänavalt Noblessneri kvartalisse. Tulevikus avatava ühistranspordiliini tarbeks on tänavale rajatud ühistranspordipeatused.

 

MAANTEEAMETI PRESSITEADE

06.07.2015

Öösel vastu teisipäeva, 7. juulit, suletakse Tallinn-Tartu mnt Mõigu-Jüri teelõigul Tallinn-Tartu sõidusuund ning kogu autoliiklus suunatakse teisele poole eraldusriba.

Liiklusele avatuks jäävatel sõiduradadel hakkab remonttööde ajal kehtima muutsuunaga liiklus. Hommikul kella 05:00 kuni keskpäeval kell 12:00 on Tallinna suunal avatud kaks sõidurada ja Tartu suunal üks sõidurada. Alates keskpäevast kuni järgmise päeva varahommikul kella 05:00 on kaks sõidurada avatud Tartu suunal ning üks rada Tallinna suunal.

Liikluskorralduse muudatus on tähistatud infotahvlite ja suunaviitadega. Sõidukite liiklemiskiirus on piiratud 70km/h. Tallinn-Tartu sõidusuund jääb suletuks 07. juuli - 4. november.

Mõigu-Jüri lõigul renoveeritakse neli viadukti, mis viiakse vastavusse tänapäevaste nõuetega kandevõime ja kõrgusgabariidi osas. Lisaks kaasajastatakse kahel viadukti valgus, rajatakse müratõkkeseinad, korrastatakse mahasõidud ning rajatakse normikohase laiusega bussitaskud bussipeatustesse.

Remonttöid teostab AS Teede REV-2, ehituse järelevalvet Teede Tehnokeskus AS. Rekonstrueerimise lepingu kogumaksumus on 8 311 637,99 eurot. Ehitust rahastab 85% ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

______

Lisainfo:

Triin Adamson
Avalike suhete osakond
Maanteeamet
6 119 308
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Heino Väli
Projektijuht
AS Teede REV-2
517 9470
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

MAANTEEAMETI PRESSITEADE

02.07.2015

Alanud on ettevalmistused rekonstrueerimistöödeks Tallinn-Tartu mnt Mõigu-Jüri teelõigul. Sel nädalal alustati liikluse ümbersuunamiseks vajalike üleminekute ja ajutiste bussipeatuste rajamist, järgmisel nädalal suletakse I ehk Tallinna-Tartu sõidusuund ning kogu autoliiklus suunatakse teisele poole eraldusriba.
Ettevalmistustööde ajal on sõidukite liikluskiirus teelõigul piiratud 70 km/h.

Järgmisel nädalal suunatakse remonttööde ajaks kogu liiklus II ehk Tartu-Tallinna sõidusuunale. Liiklusele avatuks jäävatel sõiduradadel hakkab remonttööde ajal kehtima muutsuunagaliiklus. Hommikul kella 05:00 kuni keskpäeval kell 12:00 on Tallinna suunal avatud kaks sõidurada ja Tartu suunal üks sõidurada. Alates keskpäevast kuni järgmise päeva varahommikul kella 05:00 on kaks sõidurada avatud Tartu suunal ning üks rada Tallinna suunal. Liikluskorralduse muudatus on tähistatud infotahvlite ja suunaviitadega. Sõidukite liiklemiskiirus on piiratud 70km/h.

Mõigu-Jüri lõigul renoveeritakse neli viadukti, mis viiakse vastavusse tänapäevaste nõuetega kandevõime ja kõrgusgabariidi osas. Lisaks kaasajastatakse kahel viadukti valgus, rajatakse müratõkkeseinad, korrastatakse mahasõidud ning rajatakse normikohase laiusega bussitaskus bussipeatustesse.

Riigimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Mõigu-Jüri teelõigu rekonstrueerimise eesmärgiks on paremad ühendused TEN-T võrgustikus, et muuta nii kohalik kui antud maanteed kasutav transiitliiklus sujuvamaks. Samuti on eesmärgiks parandada sõidutee ning viaduktide seisukorda, liiklusohutust ning arendada taristut. Rekonstrueerimise käigus viiakse Mõigu Jüri teelõik vastavusse Euroopa liiklusohutus-, koormus- ja keskkonnastandarditele. Liiklusolude parandamisega kaasneb sujuvam liiklus ja sellest tulenev kütuse tarbimise vähenemine ning efektiivsem mootorite töö, mis omakorda vähendam liiklusest tingitud õhusaaste hulka. Lisaks muutub paremaks ka looduskeskkond ning inimeste elukeskkond tänu saaste, tolmu ja müra vähenemisele.

Remonttöid teostab AS Teede REV-2, ehituse järelevalvet Teede Tehnokeskus AS. Rekonstrueerimise lepingu kogumaksumus on 8 311 637,99 eurot. Ehitust rahastab 85% ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Lõigu rekonstrueerimine lõpeb tuleva aasta septembris.
______
Lisainfo:
Triin Adamson
Avalike suhete osakond
Maanteeamet
6 119 308
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Heino Väli
Projektijuht
AS Teede REV-2
517 9470
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

See veebileht kasutab küpsiseid. Mõned neist aitavad kaasa veebisaidi funktsionaalsusele ning mõned koguvad informatsiooni lehekülje kasutamise kohta, aidates meil oma veebisaiti täiendada ning kasutajasõbralikumaks muuta. Tutvu meie privaatsuspoliitikaga.