Ettevõte

TREV-2 Grupp on taristuobjektide ja rajatiste ehitamisele ning hooldamisele keskendunud ettevõte. Alates aastast 2018 kuulub AS TREV-2 Grupp Eurovia tütarettevõttena maailma ühte suurimasse taristu- ja linnaarenduse kontserni VINCI, mis tegutseb 119 riigis.

Meie eesmärk on pakkuda kestvaid, säästlikke ja nutikaid lahendusi. Ehitades ja hooldades insenertehnilisi rajatisi tahame tõsta inimeste elukvaliteeti ja turvalisust.

Uhkusega võime nentida, et oleme kaasajastanud suure osa Eesti teedevõrgust. Ettevõttes töötab kokku ligi 300 inimest, 2021. aasta käive oli 106,4 miljonit eurot ja puhaskasum 2,8 miljonit eurot.

Meie ajalugu ja kogemus ulatub 1960ndatesse aastatesse. Oleme ikka olnud arendustöö eesliinil ja jätkame seda ambitsioonikat joont tänagi. Panustame uurimis- ja arendustegevusse ning peame silmas oma jalajälje suurust keskkonnas. Suure ettevõttena tajume oma kaalukust ka sotsiaalses plaanis ja seetõttu osaleme Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumis.

Hindame oma töötajates väärtusi, mis suunavad enesetäiendusele, koostööle ja tulemuslikkusele. Püüame igapäevaselt olla vastutus- ja asjatundlikud, tulemuslikud ning leidlikud. Hoolime tööohutusest ja töötajate õigustest. Oleme saavutanud oma töökorralduses ja kvaliteedis taseme, mida on hinnatud mitmete sertifikaatidega.

TREV-2 Grupp on innovatiivne edukas ettevõte, kes on koostöös asjalik ja tulemuslik.