AS TREV-2 Grupp toodab järgmisi liikluskorraldusvahendeid:

  • liiklusmärgid vastavalt standardile EVS 613 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine”
  • tähispostid vastavalt standardile EVS 614 “Teemärgised ja nende kasutamine”
  • LINK riigiteede juhendile
  • liiklusmärkide tarvikud: kinnitusklambrid, märgialused, postid jm.

Kasutatavate märkide suurused valitakse vastavalt tabeli nõuetele. Väiksema suurusega märke võib asendada suurema suurusega märkidega. Ühe tee või kinnistu piires on soovitus kasutada sama tüüpsuurusega märke.

Märgi
tüüpsuurus
Väljaspool asulatAsulas
0 grupp – väga väikesed


Ühe- ja kaherajalised teed lubatud kiirusega vl või projektkiirusega vp või kiirusega v85 kuni 30 km/hÜhe- ja kaherajalised teed lubatud kiirusega vl või projektkiirusega vp või kiirusega v85 kuni 30 km/h
I grupp – väikesedÜhe- ja kaherajalised teed projekt kiirusega 30 < vp kuni 60 km/hTeed lubatud kiirusega 30 < vl kuni 50 km/h
II grupp – keskmisedKahe ja enama sõidurajaga teed projektkiirusega vp üle 60 km/hSuurendatud kiirusega teed
III grupp – suuredKiirteed

Liiklusmärkide valmistamisel kasutatakse kolme erinevat klassi valgustpeegeldavat liiklusmärgi kilet (3M või Orafol). Kile klass sõltub märgi kasutuskohast. Alusmaterjalina kasutatakse vastavalt vajadusele alumiinium- või tsinkplekki. Liiklusmärkide ja suunaviitade valmistamiseks kasutatakse üldjuhul I klassi valgustpeegeldavat kilet. II klassi valgustpeegeldavat kilet tuleb kasutada:

  • hoiatusmärkidel 111, 112, 121, 122, 131, 132, 137, 138, 171…176
  • eesõigusmärgil 212
  • osutusmärkidel 543, 544

II klassi valgustpeegeldavat kilet on soovitatav kasutada ka sellistel märkidel, mille märgatavus sõidukijuhtide poolt on nähtavuse ja kohalike olude tõttu raskendatud.
Tekstiga märkide (suunaviidad) kujundamisel võetakse aluseks suurtähe kõrgus, mis sõltub märgi paigaldusasukohast.

Kontakt

Liikluskorraldus Põhja-Eestis

Robert Kala

Robert.Kala@trev2.ee+372 5919 2181

Haigru tn 2, 79514 Rapla

Liikluskorraldus Lõuna-Eestis

Aivo Rikka

Aivo.Rikka@trev2.ee+372 525 1792

Võru tn 29, 63308 Põlva