TREV-2 Grupp on taristuobjektide ja rajatiste ehitamisele ning hooldamisele keskendunud ettevõte. Alates aastast 2018 kuulub AS TREV-2 Grupp VINCI Construction tütarettevõttena maailma ühte suurimasse taristu- ja linnaarenduse kontserni VINCI, mis tegutseb 120 riigis.

Meie eesmärk on pakkuda kestvaid, säästlikke ja nutikaid lahendusi. Ehitades ja hooldades insenertehnilisi rajatisi tahame tõsta inimeste elukvaliteeti ja turvalisust.

Uhkusega võime nentida, et oleme kaasajastanud suure osa Eesti teedevõrgust. Ettevõttes töötab kokku ligi 300 inimest, 2022. aasta käive oli 87,2 miljonit eurot ja kahjum -5,3 miljonit eurot.

Meie ajalugu ja kogemus ulatub 1960ndatesse aastatesse. Oleme ikka olnud arendustöö eesliinil ja jätkame seda ambitsioonikat joont tänagi. Panustame uurimis- ja arendustegevusse ning peame silmas oma jalajälje suurust keskkonnas. Suure ettevõttena tajume oma kaalukust ka sotsiaalses plaanis ja seetõttu osaleme Vastutustundliku Ettevõtluse FoorumisOleme sidunud oma sotsiaalsed, keskkonnaalased, eetilised, inimõiguste ja tarbijatega seotud mõjukohad ettevõtte kõikide tegevusvaldkondadega ning juhindume kontserni jätkusuutlikkuse põhiprintsiipidest.

Hindame oma töötajates väärtusi, mis suunavad enesetäiendusele, koostööle ja tulemuslikkusele. Püüame igapäevaselt olla vastutus- ja asjatundlikud, tulemuslikud ning leidlikud. Hoolime tööohutusest ja töötajate õigustest. Oleme saavutanud oma töökorralduses ja kvaliteedis taseme, mida on hinnatud mitmete sertifikaatidega.

Missioon

Tõstame inimeste elukvaliteeti ja turvalisust ehitades ja hooldades insener-tehnilisi rajatisi.

Visioon

Kestvad, säästlikud ja nutikad lahendused.

Väärtused

Oleme VASTUTUSTUNDLIKUD

 • Täidame oma lubadused
 • Hoolime keskkonnast, klientidest, kolleegidest ja iseendast
 • Käitume eetiliselt
 • Tunnistame enda vigu ja õpime nendest

Oleme TULEMUSLIKUD

 • Planeerime aega ja juhime ennast
 • Teeme töö korrektselt kohe esimesel korral
 • Rakendame kasulikke ja ühiste eesmärkidega arvestavaid lahendusi
 • Koostöös suudame rohkem
 • Näeme suuremat pilti ja enda osa selles

Oleme ASJATUNDLIKUD

 • Valdame oma eriala
 • Arendame ennast pidevalt
 • Jagame oma teadmisi kolleegide ja klientidega
 • Oleme eeskujuks oma meeskonnale

Oleme LEIDLIKUD

 • Otsime uusi võimalusi
 • Julgeme aktiivselt uusi lahendusi pakkuda
 • Lööme uute lahenduste aruteludel kaasa
Sven Pertens

Sven Pertens

Juhatuse esimees

Priit Kuldsaar

Priit Kuldsaar

Juhatuse liige/Ehitusdirektor

Quentin Camille Chevalier

Quentin Camille Chevalier

Juhatuse liige/Finantsdirektor

 • Erell-Isis Denouveaux (nõukogu esimees)
 • Jean-Michel, Bernard Guelaud
 • Laurent, Philippe, Anne, Marie Coens
 • Jérôme Jean Michel Guy
 • Toomas Prangli
Jätkusuutlikus

Jätkusuutlikus

Lähtume oma tegevuses vastutustundliku ettevõtluse printsiipidest, mis tähendab, et ettevõtte juhtimine ja igapäevategevus on kooskõlas loodus-, turukeskkonna ja kogukonna huvidega ning teiste ettevõtte jaoks oluliste sidusrühmadega – töötajad, kliendid,  äripartnerid.