Sõiduteedele paigaldatavad piirdesüsteemid peavad vastama Euroopa standardile EN 1317-5le ning teepiirde tüübi valikul tuleb lähtuda riiklikust piirdejuhendist „Teepiirdesüsteemid (Transpordiamet 2023)

Teepiirded paigaldatakse sõidutee serva või kahe sõidusuuna eraldamiseks. Piirdepostid rammitakse peenrasse või asfaltkattesse. Saadaval ka piirdesüsteemide detailid remonttööde teostamiseks

Sillapiirded on reeglina betoonrajatistele paigaldatavad sõidutee piirded, mis paigaldatakse rajatise serva või kahe sõidusuuna eraldamiseks. Vajadusel varustatakse sillapiirded lumevõrkudega, mis takistavad lume alla kukkumist talihoolde käigus. Sõltuvalt silla tüübist ja pikkusest võib osutuda vajalikuks kasutada piirdesüsteemi elementi, mis kompenseerib silla deformatsioonivuugi liikumist.

Pakume Prantsusmaa tootja Tertu puit-metall sõiduteepiirdeid ja nende paigaldust. Piirdesüsteemid omavad CE tähistust vastavalt EN-1317 standardile. Puitmetallpiirete kasutamist tasub kaaluda, kui soovitakse lisaks liiklusohutuse tagamisele säilitada ka liikluskeskkonna esteetiline väljanägemine. Metallosad kuumgalvaniseeritud ning puitdetailid sügavimmutatud puidust, sh immutusvahend ei sisalda kroomi ja arseeni. Puitdetailid maapinnaga kokku ei puutu.

Trosspiirded koosnevad reeglina kolmest või neljast eelpingestatud trossist, mis on mõlemast otsast ankurdatud. Trosspiirde eeliseks on tema madalam hind pikkadel lõikudel ning madal ekspluatatsioonikulu. Kokkupõrkel piirdega sõiduauto reeglina trossi lõhkuda ei suuda ning hilisem remont piirdub tavaliselt 3-10 posti väljavahetamisega.

  • terminalid
  • mahaviigud
  • lumevõrgud
  • pimestamisvastased elemendid
  • helkurid, raadiused