Jätkusuutlikkus

TREV-2 Grupp lähtub oma tegevuses vastutustundliku ettevõtluse printsiipidest, mis tähendab, et kontserni juhtimine ja igapäevategevus on kooskõlas loodus-, turukeskkonna ja kogukonna huvidega ning teiste ettevõtte jaoks oluliste sidusrühmadega – töötajad, kliendid, äripartnerid.

TREV-2 Grupi eesmärk on oma tegevusega tõsta inimeste elukvaliteeti ja turvalisust. Lähtuvalt meie missioonist pakkuda kestvaid, säästlikke ja nutikaid lahendusi, peame alati silmas jätkusuutlikkuse põhimõtteid. Arvestame keskkonna ja ümbritseva sootsiumiga. Viime elu edasi, aga teeme seda nii, et ka tulevastel põlvkondadel oleks ressursse ja tahtmist sama teha.